Höstens böcker

Höstens katalog från
Svensk Bokhandel
kommer ut den 7 juni.
Stay tuned!


Hugo's books will be
announced 7th of June in the
Swedish catalogue: "Höstens
Katalog, Svensk bokhandel"
Stay tuned!


Los libros de Hugo serán
anunciados el 7 de junio en el
catálogo sueco: "Höstens
Katalog, Svensk bokhandel".
¡Manténganse pendientes!