Finally available!, ¡Finalmente disponible!, Äntligen tillgänglig"I'm so happy to announce that the first illustrated book of the series, "Hugo's World", is finally available! Get your copy at Bokus.com. Bokus delivers to several countries around the world, but unfortunately not yet to the US.

¡Estoy muy feliz de anunciar que el primer libro ilustrado de la serie, "El mundo de Hugo", está finalmente disponible! Obtenga su copia en Bokus.com. Bokus realiza envíos a varios países del mundo, pero lamentablemente todavía no a los EE. UU.

Jag är så glad att kunna meddela att den första bilderboken i serien, "Hugos värld", är nu ute i världen! Den finns bland annat på Bokus.com. Bokus levererar till flera länder runt om i världen, men tyvärr inte ännu till USA.