Available now!, ¡Disponible ahora!, Tillgänglig nu!


I am very pleased to inform that the second illustrated book of the series, "Hugo's World", is finally available! You can get the book at Bokus(dot)com, among other bookstores. Bokus delivers to several countries around the world, but unfortunately not yet to the US.

¡Tengo el gusto de informar que el segundo libro ilustrado de la serie, "El mundo de Hugo", está finalmente disponible! El libro se puede obtener en Bokus(punto)com, entre otras librerías. Bokus realiza envíos a varios países del mundo, pero lamentablemente aún no a los EE. UU.

Jag har nöjet att meddela att den andra bilderboken i serien, "Hugos värld", är nu tillgänglig!
Den finns bland annat på Bokus(punkt)com. Bokus levererar till flera länder runt om i världen, men tyvärr inte ännu till USA.